Samtale med unge

Ungecoaching er for unge mellem 13-18 år. Behandler angst, stress, ensomhed. Hjælper ved skilsmisse. 20 års erfaring. Klinik i Hellerup.

Hvad er Ungecoaching?

Ungecoaching er for unge mellem 13-18 år og hjælper unge med de forskellige problemer og udfordringer de står over for i deres liv.

Når hverdagens konflikter tager over

Hverdagen med en ung, er fyldt med både glæde, bekymringer og udfordringer. Det hele hører til. Det er dog unødvendigt, at konflikter eller bekymringer fylder meget i dit eller den unges liv, og her kan ungecoaching have sin berettigelse.

Intet er for stort eller småt til ungecoaching. Det, der kan synes småt i et voksent perspektiv, kan føles uoverkommeligt for et ungt menneske, hvor alt inden i er under ombygning og forandring. Også du som forældre kan føle dig ret overvældet af dit forældreskab med et ungt menneske i huset. Det ene øjeblik er du inde i varmen. Det næste ude og du ”forstår ingenting”. Med ungecoaching hjælper du både dit unge menneske og dig selv – ja hele familien, til mere fælles forståelse, ro og trivsel.

Som forældre vil du gerne hjælpe dit unge menneske til at have det godt og trives. Gør den unge ikke det bliver du naturligvis bekymret og frustreret. Måske føler du dig magtesløs, og ved ikke hvad du skal stille op. Støt dit unge menneske i at få hjælp via ungecoaching, når du kan mærke, at du ikke kan nå ind og gøre den nødvendige forskel.

Hvornår har man brug for Ungecoaching?

Der kan være mange årsager til at du og dit unge menneske overvejer at booke en tid til ungecoaching. Her følger nogle eksempler på de problemer du/I kan få hjælp med at løse:

Angst

Ung - forældre relation

Mistrivsel i skolen

Følelses og konflikthåndtering

Stress

Sociale udfordringer og ensomhed

Lav selvtillid og selværd

Tristhed/mistrivsel uden kendt årsag

Efterværn efter spiseforstyrrelse og selvskade

Hjælp til uddannelses- og karrierevalg

Hvad kan Ungecoaching gøre for mig/mit barn?

I får et fællessprog ind i det, der ellers kan være vanskeligt at tale sammen om.

Ungecoaching gør en kæmpe forskel. Blot det, at den unge under samtalen, får muligheden for at udtrykke sig overfor en neutral voksen og i særdeleshed mens du/I lytter på, kan virke utroligt forløsende. Den unge skal derfor føle sig set, mødt og forstået under hele samtalen.

Den unges betragtninger og ord hjælper os voksne til at forstå og se bag dets følelser og adfærd i dagligdagen. På den baggrund bliver det muligt sammen at få øje på det, den unge og I allerede gør, som fungerer, samt hvad I konkret kan gøre mere af og som vil være udviklingsstøttende i forhold til den unges problematik.

At dit barn får et rum hvor han/hun kan tale om vanskelige emner i dets liv med eller uden jer forældre. Jeg har tavshedspligt. Dog SKAL jeg orientere jer forældre (med den unges viden), hvis jeg får en bekymring/viden I skal tage handling på eller ansvar for.

At din barn lærer sig selv bedre af kende og får redskaber til at håndtere sin udfordring

Hvis du deltager i ungecoachingen med dit barn, får I lyttet og talt sammen, på en måde der skaber dybere kontakt og forståelse for hinanden. Det nærer og fordyber relationen.

I får et fælles sprog under coachingen og du/I kan efterfølgende støtte jeres barn på en måde, i er enige om, hvilket nedbringer misforståelser, tilbagetrækninger eller konflikter.

I bliver klædt konkret på, til at håndtere den udfordring i har hjemme med jeres barn.

Du/I får en øget forståelse og kendskab til jeres barns udfordringer og styrker.

Du/I får øget selvindsigt og bliver en endnu bedre udgave af dig som mor /far og en god rollemodel.

Du/I føler jer mere trygge og bedre klædt på til fremtidige udfordringer i jeres forældreroller.

I får under coachingen et fælles sprog og fundament at opdrage ud fra. I står sammen – med ungebriller på.

En fælles viden om en ungs udvikling fra både udviklingspsykologien og hjerneforskningen.

Hvordan foregår samtalen?

Den første og indledende samtale holdes ofte uden barnet: Her vil du/I få lejlighed til at fortælle dybdegående om barnet, og det du/I ønsker hjælp til. Jeg vil spørge ind til relevante områder og emner, hvilket gør, at jeg har et godt kendskab til barnet og problematikken ud fra et voksent perspektiv. Jeg vil desuden allerede ved denne samtale give jer relevant sparring og konkrete redskaber, som I med det samme kan drage nytte af.

Nogle områder i et ungeliv er privat og skal respekteres som en naturlig del af et ungt menneskets løsrivelse fra jer forældre. Andre gange anbefaler jeg jer, at en eller begge forældre deltager.

 • Ungecoaching supplerer dig som forældre ved tage over, der hvor den unge har brug for sit eget rum, til at vende og løse sine problemer. Her kommer den unge alene til samtalerne.
 • På andre områder er det væsentligt, at den unge ikke står alene med at løse sine problemer men kan have brug for støtte og relevant opbakning fra jer forældre. I deltager derfor, efter aftale fra gang til gang, i ungecoachingen. I klædes konkret på under disse.
 • Nogle problematikker omhandler direkte jeres indbyrdes relation ung – forældre og skal derfor løses i fællesskab, hvilket ungecoaching hos Selvindsigt giver mulighed for.
 • Når dit barn ikke ønsker ungecoaching men I som forældre har brug for forældrerådgivning kommer i blot alene.
 • Der bookes en tid i kalenderen til Ungecoaching. Skriv hvor mange I kommer under ”besked” feltet og gerne et par ord. Eller alternativt skriv en besked på mail om problematikken. Blot kort.
 • Du/I få lejlighed til at afstemme samt fortælle dybdegående under ungecoachingen om det du/I ønsker hjælp til.
 • Jeg vil spørge uddybende ind til relevante områder og emner, hvilket gør, at jeg får et godt kendskab til jer og problematikken.
 • Jeg vil allerede ved første ungecoaching kunne give jer relevant sparring/indsigter/konkrete redskaber/hjemme øvelser. Vi aftaler hvem der skal deltage i næste samtale f.eks. med/uden teenager/forældre? Skal søskende med? Er der en fraskilt /stedforælder, der skal deltage?
 • Den unge vil opleve en tryg og uformel atmosfære, hvor jeg støtter og styrer samtalen så han/hun ikke føler det bliver (for)akavet.
 • Ungecoachingen varer en time.
 • Jeg kan ud over samtalen også benytte samtaleunderstøttende øvelser samt andre værktøjer, for at få det optimale ud af hver enkel coaching session.
 • Du/I som forældre vil ligeledes blive guidet præcist og omsorgsfuldt under coachingen.
 • Jeg vil være opmærksom på, at gøre det trygt og rart at være til coachingen for alle parter, også selvom det vi taler om, kan være svære emner.

Se videoer om Ungecoaching

Kort om Susanne fra Selvindsigt:

Jeg har siden 1994 uddannet mig og beskæftiget mig inden for området børn, unge og familier. Jeg har haft flere tusinde individuelle samtaler med børn, unge og deres forældre. Desuden underviser og uddanner jeg fagpersoner i min egen model T.A.L.K – Den professionelle samtale med børn, unge og deres forældre.
Susanne Schwartau