TALK Online

Talk online er en introduktion til Talk modellen til den transformerende samtale med børn og unge.

TALK Online

TALK online er en 9 trins guide ind i TALK modellen samtaleunivers. Det er et online kursus som du kan tilgå i fred og ro hjemme. Se det igen og igen til du

Du vil via tekst, videoer og øvelser blive taget igennem TALK modellens overordnede 4 faser og dens 4 ydre strukturer. Du vil ganske enkelt trin for trin , i dit egen tempo, blive klædt på til selv at gå ud og opkvalificere dine samspil og samtaler med børn og unge. Uanset om du er fagperson eller forældre vil du kunne drage stor nytte af TALK online.

Den næste tid vil der komme mere om TALK online. Jeg sidder og arbejder med den til dig. Du kan godt glæde dig.

At sidde med en ung og ikke vide hvad du skal stille op eller spørge om. Samtalen er gået i ring eller hårdknude.

At du er bange for at gøre ondt værre. Værst at alt retraumatisere barnet.

At den unge svarer :”det ved jeg ikke” og holder dig ud i strakt arm.

At du sidder med et grædende barn og selv bliver meget følelsesmæssigt påvirket, som gør det svært at holde fokus.

At forældrene og den unge er uenige om hvad samtalerne skal munde ud i.

At barnet/unge ikke er i stand til at sætte ord på sine tanker, følelser eller tilstande, så det er svært at kunne hjælpe det videre.

At under samtalen indgås der aftale om hjemme øvelse men aftalen overholdes ikke.

At have et meget uroligt barn til samtale, hvor det alene at tale ikke fungere.

At barnets fortæller at alt er ok men dets kropssprog og grundstemning fortæller en anden historie.

At føle sig i tvivl om hvad det næste skridt lige nu vil være under samtalen.

At sidde med forældre der fylder og taler alt for meget til en børnesamtale.

Se video om Talk-modellen

Susanne Schwartau fra Selvindsigt - livsglad relations nørd.

Talk- modellen er sidenhen fagligt vokset ud af Susanne Schwartaus mangeårige uddannelser og praktiske arbejde med børn, unge og deres forældre siden 98.

Susanne Schwartau har gennem tusindvis af samtaler prøvet at samle sine erfaringer i TALK modellens 4 overordnet faser med hver 4 undergrupper og med en overordnet og gennemgående validerende relationel ramme. Hvert fase skaber en domino effekt frem mod det næste fase under samtaleforløbet. Når vi som voksne under samtalen ønsker at bevæge os frem mod transformation hos barnet eller den unge, er hver fase afhængig af den foregående fases succes. Hver fase har sin tid.

Alle faser indeholder et overordnet teoretisk afsæt som bliver omsat til konkret praksis, når Susanne Schwartau dykker ned i modellens forskellige faser under foredrag, kurser eller på TALK -uddannelsen.

Talk-modellen er ment som et slags kørekort for professionelle til de vigtige, modige, omsorgsfulde og transformerende samtaler med børn, unge  – og deres forældre.

Talk-modellen er tænkt til fagpersoner der har samtaler med børn og unge og i særdeleshed dem der ikke trives.

Men TALK modellen er lige så velegnet for til forebyggelse af mistrivsel og til brug for dig, der møder børn og unge, der er ambitiøse på eget liv og trivsel, og derfor ønsker en eller anden form for forandring og selvudvikling

Dine relationskompetencer, din evne til nærvær, langsommelighed, selvomsorg, din evne til ydre og indre ledelse, dit mod styrkes og din selvindsigt øges når du arbejder ned i og med  TALK modellen.

TALK modellen ha,r ud over Susanne Schwartaus egen erfaringer gennem mere end 20 år, været udbudt og afprøvet som foredrag, kurser og uddannelse, gennem de sidste 2 år. Blandt andet hos Sofia Manning – på master modulet børn og unge.

Med TALK – modellen i hånden gør du den særlige forskel i børn og unges liv som de har brug for og fortjent. Børnene og de unges håb, livsduelighed, mod og livsglæde vil voksne under samtaler med dig.

Susanne Schwartau