TALK - Grundkursus

Støt børn og unge til at tale om sårbare emner

TALK er en samtalemodel til den svære samtale med børn og unge. TALK – modellen er en konkret samtaleguide for professionelle der bla. er blevet til på baggrund af flere tusinde samtaler med børn og unge og deres forældre.

Grundkurset løber over 2-2,5 måned, hvilket vil give dig mulighed for at få TALK modellen afprøvet mellem modulerne. Dette så TALK modellen og din nye viden får lov at mærkes og integreres både i dig og i din faglige praksis.

Ud over den forskel du vil gøre for børn og unge derude, vil din nye viden og endnu skarpere og (bevidste) relationskompetencer komme dig til gavn i alle typer af relationer både privat og professionelt.

Undervisningen vil være en kombination af teoretisk viden koblet på praksiseksempler samt oplevelsesorienteret.

Denne 3 enighed skaber den bedste forudsætning for at din nye læring bliver reelt integreret.

Kurset henvender sig til dig der afholder børn og ungesamtaler eller omgiver dig med børn og/eller unge i kraft af dit job. Du er uddannet coach, psykoterapeut, psykolog, socialrådgiver, pædagog, lærer, sygeplejerske, sundhedsplejerske, Marte Meo Terapeut eller lign.

Grundkurset er for dig der

 • At sidde med en ung og ikke vide hvad du skal stille op eller spørge om.
 • At du er bange for at gøre ondt værre. Værst at alt re-traumatisere barnet.
 • At den unge svarer :”det ved jeg ikke” og holder dig ud i strakt arm.
 • At du sidder med et grædende barn og selv bliver meget følelsesmæssigt påvirket, som gør det svært at holde fokus.
 • At forældrene og den unge er uenige om hvad samtalerne skal munde ud i.
 • Samtalen er gået i ring eller hårdknude.
 • At barnet/unge ikke er i stand til at sætte ord på sine tanker, følelser eller tilstande, så det er svært at kunne hjælpe det videre.
 • At under samtalen indgås der aftale om hjemme øvelse men aftalen overholdes ikke.
 • At have et meget uroligt barn til samtale, hvor det alene at tale ikke fungere.
 • At barnets fortæller at alt er ok men dets kropssprog og grundstemning fortæller en anden historie.
 • At føle sig i tvivl om hvad det næste skridt lige nu vil være under samtalen.
 • At sidde med forældre der fylder og taler alt for meget til en børnesamtale.

Indhold i modulerne

Modul 1

Du bliver introduceret til TALK modellens overordnede faser og landkortets koordinater indtegnes en efter en. TALK landkortet og dets koordinater vil blive vigtige pejlingspunkter som du fremadrettet kan navigere efter i de transformerende samtaler med børn og unge.

Vi udfolder og træner TALK modellens T (Tillid) og A (Afkode). Du vil allerede på dette modul få konkrete redskaber til at optimere dine samtaler, via relations fokuseret samtaleteknikker. Vi afprøver forskellige interventions teknikker som f.eks TALK – følelseskort.

Modul 3

Vi udfolder K (Konsolidering) så det der har været i spil under samtalen kan bringes ud i det virkelige liv.

Vi afprøver rollen som empatisk leder under den triangulerende samtale, så børn og unges forældre kan blive inviteret ind i de sårbare samtaler, hvilket ofte vil optimere udbyttet af samtalen og efterfølgende forkorte vejen fra mistrivsel til trivsel.

Vi samler op på hele TALK modellen og konsoliderer det vi har lært.

Modul 2

Vi udfolder TALK modellens A (Afkode) yderligere ved at dykke ned i den 3- delte hjerne, microprocessor og tilknytningens nonverbale udtryk. 

At kunne afkode disse samt understøtte dem relationelt og præcist har stor betydning for samtalens kvalitet og den ønskede transformation fra mistrivsel til trivsel. TALK modellens L (Læring) giver dig en vifte af muligheder for at intervenere i samtalerne.

Det er også på dette modul, at vi taler om selvregulering og vores egen tilstand i dig under samtaler med børn og unge. At være til stede med nærvær og empati kræver nemlig et velreguleret nervesystem for ikke at blive relations træt eller udbrændt.

Hvad siger andre?

En skøn og lærerig oplevelse at tage master modulet i T:A:L:K modellen – den transformerende samtale med sårbare børn og unge.

Susanne skabte et rum med tillid, humor, åbenhed, ærlighed og nysgerrighed. Det var så fedt med alle hendes eksempler fra real life som gjorde de teoretiske oplæg nemme at omsætte til praksis. Noget af det bedste jeg tager med hjem er min opmærksomhed på egenomsorg, at skynde mig langsomt og tilknytningsteorien sat i et praktisk lys. Øvelserne med bamse og styrkekortene var fede, brugbare og givende redskaber.

Øvelserne med øjenkontakten og opmærksomhedspunkterne på og hos den anden gav en fed selvindsigt. Undervisningen er en super blanding af teori og øvelser så jeg fik afprøvet det i praksis på uddannelsen.

Så er det mere trygt at gå tilbage på efterskolen og holde samtaler med de unge ud fra TALK modellen. Susanne er en skøn, erfaren og nærværende underviser. Ja kort sagt er stemning, materiale og underviser helt unik!

Fransk Knudsen

Så mange konkrete redskaber jeg har fået med mig hjem på jobbet og samtalerne med børn og forældre.

Det fungere virkelig godt at modulerne er sammensat både med teori og øvelser. Susannes store viden kombineret med hendes praksiserfaring, skaber en god dynamik i forhold til at få omsat teori til praksis.

Susanne formår at skabe en omsorgsfuld, humoristisk og nærværende stemning i sin undervisning. Så dejligt at lære i. Jeg skal direkte hjem og bruge mit nye redskab med følelseskortene.

Det at kunne formidle viden videre på en forståelig måde til forældre, om den 3 delte hjerne , er også så brugbar. Livshjulet, ressource tænkningen og forståelsen på en dybere måde om mentaliseringen i arbejdet med børn og forældre er jeg glad for at have fået med.

Det eneste ”negative” der er at sige er, at Susanne har så meget mere at byde på , så jeg ville godt have haft endnu mere tid med hende. Jeg vender tilbage.

Heidi Tanggaard Hansen

Hvilke problemstillinger behandler vi under TALK grundkurset:

Dem der kommer på TALK kurset kan nikke genkendende til flere af disse udsagn. Kan du også det, så er TALK grundkurset din mulighed for at få viden om hvordan disse situationer kan forstås og håndteres.


Her er nogle af de problemstillinger, de professionelle der uddanner sig i TALK modellen beskriver inden kurset – og får inspiration og øvelse i at håndtere under TALK kurset:

At sidde med en ung og ikke vide hvad du skal stille op eller spørge om. Samtalen er gået i ring eller hårdknude.

At du er bange for at gøre ondt værre. Værst at alt retraumatisere barnet.

At den unge svarer :”det ved jeg ikke” og holder dig ud i strakt arm.

At du sidder med et grædende barn og selv bliver meget følelsesmæssigt påvirket, som gør det svært at holde fokus.

At forældrene og den unge er uenige om hvad samtalerne skal munde ud i.

At barnet/unge ikke er i stand til at sætte ord på sine tanker, følelser eller tilstande, så det er svært at kunne hjælpe det videre.

At under samtalen indgås der aftale om hjemme øvelse men aftalen overholdes ikke.

At have et meget uroligt barn til samtale, hvor det alene at tale ikke fungere.

At barnets fortæller at alt er ok men dets kropssprog og grundstemning fortæller en anden historie.

At føle sig i tvivl om hvad det næste skridt lige nu vil være under samtalen.

At sidde med forældre der fylder og taler alt for meget til en børnesamtale.

TALK grundkursets overordnede indhold og pris:

På TALK Grundkurset vil du få indsigter og handlemuligheder til dine samtaler med børn og unge.

Undervisningen er på alle moduler oplevelsesorienteret, struktureret og dynamisk

Kobler teori til praksis Der er hentet viden fra traume -og tilknytningsteorien og udviklingspsykologien, Integrativ psykoterapi og det neuroaffektive

Udvider og træner dine ledelses -og relationskompetencer, egentilstand og selvindsigt

36 timers undervisning – 3 moduler a 2 dages varighed over 2,5 måned

Maks 20 deltagere.

Pris 14.900 kr. ekskl moms - inkl. materiale, the, kaffe , frugt og sødt på dagen.

Kursus sted er Roskildevej 46, 2000 Frederiksberg (alle dage)

Underviser: Susanne Schwartau - Selvindsigt

Der udstedes kursus bevis

Henvendelse til info@selvindsigt.com eller Tlf. 53648252

Hvornår og hvor udbydes TALK grundkurset:

TALK grundkurset 2023:

Kursus sted er Roskildevej 46, 2000 Frederiksberg (alle dage)

Modul 1

Man/tirsdag d. 27+28 Marts 9.30 til 15.30

Modul 2
 
Ons/torsdag d. 26+27 April 9.30 til 15.30
 
Modul 3
 
Tors/fredag d. 25+26 Maj 9.30 til 15.30

TALK Grundkurset Informationer

Dette grundkursus er for dig, der ønsker at gøre en forskel ved at fordybe dig i de vigtige og til tider vanskelige samtaler med børn og unge. Du er interesseret i at lærer at afholde sårbare samtaler med børn og unge eller du er godt i gang men savner ny viden og inspiration. Måske er du uddannet psykoterapeut, coach, socialrådgiver, sundhedsplejerske, pædagog, lærer eller lignede.

 • Kurset kræver ingen særlig uddannelsesmæssig baggrund men mange har som minimum en coach uddannelse eller noget erhvervserfaring i arbejdet med børn og unge.
 • Du er interesseret i at kigge indad og øge din selvindsigt.
 • Du er åben for at bringe dig selv i spil og deltage i øvelser.
 • Du lærer at forstå og navigere efter den gennemprøvet TALK samtalemodel som du efterfølgende vil kunne læne dig ind i, som en tryg GPS, i dine fremtidige samtaler med børn og unge.
 • Du lærer at have en opmærksomhed dig selv og dit nervesystem så du forebygger relationstræthed
 • Dine relationskompetencer øges.
 • Du lærer at tage ledelse under en samtale også med flere deltagere.
 • Du lærer at være kreativ ind i dine samtaler

Uddannelsen tager sit afsæt i T.A.L.K – modellen  der er blevet udarbejdet på baggrund af adskillige uddannelser samt flere tusinde timers samtaler med børn og unge. T.A.L.K tager sit teoretiske afsæt i det moderne børnesyn, tilknytnings og udviklingspsykologien, Integrativ og dynamisk psykoterapi og det neuroaffektive.

 • TALK modellen – de 16 trin og de 4 ydre strukturer.
 • Det udviklingsstøttende samspil
 • Empatisk ledelse – holde og lede samtale rummet
 • Relationen som den transformerende kraft.
 • Legens betydning i lyset af den 3 delte hjerne
 • Brug af samtaleunderstøttende kort, tavle og øvelser.
 • Egentilstand og mindfulness
 • Tilknytningen i aktion.
 • Folde samtalen ud, tempo og mikroprocessor.
 • Den triangulerende samtale – forældresamarbejdet
 • Susanne Schwartau der har udviklet TALK modellen varetager undervisningen.

  Læs mere om hendes baggrund her eller se video eller læs om hendes mission med TALK.

  På TALK grundkurset vil der også være en eller flere TALK-trænere med, alt efter antal af kursus deltagere.

Susanne Schwartau