TALK - Grundkursus

TALK er en samtalemodel til den svære samtale med børn og unge. TALK – modellen er en konkret samtaleguide for professionelle der bla. er blevet til på baggrund af flere tusinde samtaler med børn og unge og deres forældre.

Du bliver undervist og trænet i at afholde transformerende samtaler med børn og unge.

Grundkurset løber over 2,5 måned, hvilket vil give dig mulighed for at få TALK modellen afprøvet mellem de to moduler. Dette så TALK modellen og din nye viden får lov at mærkes både i dig og i din faglige praksis.

Ud over den forskel du vil gøre for børn og unge derude, vil din nye viden og endnu skarpere og (bevidste) relationskompetencer komme dig til gavn i alle typer af relationer både privat og professionelt.
Undervisningen vil være en kombination af teoretisk viden koblet på praksiseksempler samt oplevelsesorienteret. Denne 3 enighed skaber den bedste forudsætning for at din nye læring bliver reelt integreret.

Kurset henvender sig til dig der omgiver dig med børn og/eller unge i kraft af dit job eller du har din egen samtale praksis. Du er uddannet Coach, Psykoterapeut, psykolog, socialrådgiver, pædagog, lærer, sundhedsplejerske, Marte Meo Terapeut eller lign.

Hvilke problemstillinger behandler vi under TALK grundkurset:

Dem der kommer på TALK kurset kan nikke genkendende til flere af disse udsagn. Kan du også det, så er T.A.L.K grundkurset din mulighed for at få viden om hvordan disse situationer kan forstås og håndteres.

Her er nogle af de problemstillinger, de professionelle der uddanner sig i TALK modellen beskriver inden kurset – og får inspiration og øvelse i at håndtere under TALK kurset:

At sidde med en ung og ikke vide hvad du skal stille op eller spørge om. Samtalen er gået i ring eller hårdknude.

At du er bange for at gøre ondt værre. Værst at alt retraumatisere barnet.

At den unge svarer :”det ved jeg ikke” og holder dig ud i strakt arm.

At du sidder med et grædende barn og selv bliver meget følelsesmæssigt påvirket, som gør det svært at holde fokus.

At forældrene og den unge er uenige om hvad samtalerne skal munde ud i.

At barnet/unge ikke er i stand til at sætte ord på sine tanker, følelser eller tilstande, så det er svært at kunne hjælpe det videre.

At under samtalen indgås der aftale om hjemme øvelse men aftalen overholdes ikke.

At have et meget uroligt barn til samtale, hvor det alene at tale ikke fungere.

At barnets fortæller at alt er ok men dets kropssprog og grundstemning fortæller en anden historie.

At føle sig i tvivl om hvad det næste skridt lige nu vil være under samtalen.

At sidde med forældre der fylder og taler alt for meget til en børnesamtale.

TALK grundkursets indhold og pris:

TALK Grundkurset vil du få indsigter og handlemuligheder til dine samtaler med børn og unge.

Undervisningen er oplevelsesorienteret, struktureret og dynamisk

Kobler viden fra tilknytning og udviklingspsykologien, Integrativ psykoterapi og det neuroaffektive til praksis.

Udvider og træner dine ledelses -og relationskompetencer, egentilstand og selvindsigt

36 timers undervisning – 3 moduler a 2 dages varighed over 2,5 måned

Maks 20 deltagere.

Pris 14.900 kr. inkl. materiale, the, kaffe , frugt og sødt på dagen.

Hvornår og hvor udbydes TALK grundkurset:

TALK grund uddannelsen 2023:

Modul 1

Man/tirsdag d. 27+28 Marts 9.30 til 15.30

Modul 2
 
Ons/torsdag d. 26+27 April 9.30 til 15.30
 
Modul 3
 
Tors/fredag d. 8+9 Juni 9.30 til 15.30

Se video om Talk-modellen

TALK Grundkurset Informationer

Dette grundkursus er for dig, der ønsker at gøre en forskel ved at fordybe dig i de vigtige og til tider vanskelige samtaler med børn og unge. Du er interesseret i at lærer at afholde sårbare samtaler med børn og unge eller du er godt i gang men savner ny viden og inspiration. Måske er du uddannet psykoterapeut, coach, socialrådgiver, sundhedsplejerske, pædagog, lærer eller lignede.

 • Kurset kræver ingen særlig uddannelsesmæssig baggrund men mange har som minimum en coach uddannelse eller noget erhvervserfaring i arbejdet med børn og unge.
 • Du er interesseret i at kigge indad og øge din selvindsigt.
 • Du er åben for at bringe dig selv i spil og deltage i øvelser.
 • Du lærer at forstå og navigere efter den gennemprøvet TALK samtalemodel som du efterfølgende vil kunne læne dig ind i, som en tryg GPS, i dine fremtidige samtaler med børn og unge.
 • Du lærer at have en opmærksomhed dig selv og dit nervesystem så du forebygger relationstræthed
 • Dine relationskompetencer øges.
 • Du lærer at tage ledelse under en samtale også med flere deltagere.
 • Du lærer at være kreativ ind i dine samtaler

Uddannelsen tager sit afsæt i T.A.L.K – modellen  der er blevet udarbejdet på baggrund af adskillige uddannelser samt flere tusinde timers samtaler med børn og unge. T.A.L.K tager sit teoretiske afsæt i det moderne børnesyn, tilknytnings og udviklingspsykologien, Integrativ og dynamisk psykoterapi og det neuroaffektive.

 • TALK modellen – de 16 trin og de 4 ydre strukturer.
 • Det udviklingsstøttende samspil
 • Empatisk ledelse – holde og lede samtale rummet
 • Relationen som den transformerende kraft.
 • Legens betydning i lyset af den 3 delte hjerne
 • Brug af samtaleunderstøttende kort, tavle og øvelser.
 • Egentilstand og mindfulness
 • Tilknytningen i aktion.
 • Folde samtalen ud, tempo og mikroprocessor.
 • Den triangulerende samtale – forældresamarbejdet
 • Susanne Schwartau der har udviklet TALK modellen varetager undervisningen.

  Læs mere om hendes baggrund her eller se video eller læs om hendes mission med TALK.

  På TALK grundkurset vil der også være en eller flere TALK-trænere med, alt efter antal af kursus deltagere.

Susanne Schwartau
Scroll til toppen