Susanne Schwartau

Jeg hedder Susanne Schwartau og er født i 1972. Siden 1998 har jeg arbejdet med børn, unge og familier på forskellig vis. Jeg startede i daginstitutioner som pædagog, støttepædagog og leder. Hurtigt blev det de mere sammensatte opgaver med børn, unge og familier, der var kommet i ubalance af forskellige årsager, der tog mit fokus og mit hjerte bankede for.

Min historie

Gennem årene er jeg kommet hjem til familierne og vejledt dem konkret og præcist tilbage til ro og familieglæde. Jeg har ligeledes i mange år være tilknyttet eller tilkaldt til daginstitutioner og skoler. Her har jeg givet personalet supervision med fokus på hjælp til håndtering af enkelte børns mistrivsel eller hjælp til optimal klasserumsledelse. De sidste 4 år som fastansat, arbejdede jeg i et familiecenter med hårdt ramte familier der selv henvendte sig eller blev henvist via deres sagsbehandler.

I 2007 stiftede jeg mit firma Selvindsigt.com ved siden af min fastansættelse.. I 2014 tog jeg springet og gik all in som selvstændigt og opsagde mit job i Familiecentret. Jeg ville beskæftige mig med det samme – børn, unge og familier – blot med endnu bedre service, mere opmærksomhed og nærvær til barn, unge og familie. Du er aldrig bare en i rækken, når du kommer hos mig i Selvindsigt.
Jeg modtager supervision, egenterapi og uddanner mig løbende for at holde mig ajour. Dette for at kunne løse de meningsfulde og vigtige opgaver, jeg står overfor med børn, unge og familier på allerbedste vis. Desuden for at min undervisning for professionelle bærer præg af høj standard, faglig viden og masser af passion.

Min teoretiske tilgang er overvejende emotionsfokuseret, integral og integrativ psykodynamisk, kognitivt og neuroaffektivt. Min tilgang afhænger af det menneske og problematikken. Du skal ikke passe ind i en teori men teorien tilpasses dig. Det virker fantastisk den vej rundt.

Privat er jeg mor til to fra henholdsvis 1999 og 2001. De har lært mig virkelig meget om relationer, opdragelse og forældrerollen i praksis. Det giver både ydmyghed og tryghed, når jeg møder familier, børn og unge, der er ramt af livet i en periode.

Jeg har gennem årene modtaget løbende faglige supervision ved bla.

Haldor Øvreeide klinisk psykolog - Specialist i triangulerte samtaler med børn og unge, Norge

Reidun Hafstands Lic. Marte Meo Supervisor, Norge

Lars johansen – psykoterapeut – SE og tilknytningsorienteret Danmark

Pernille Roug Lic. Marte Meo supervisor, Danmark

Ameyo Barfred-Dixon Jungiansk psykoanalytiker England og Danmark

Uddannelser jeg har taget:

EFT – emotionsfokuseret kurser og parterapi uddannelsen ved Jette Simon USA 2019 – 2022

EFT – emotionsfokuseret uddannelse : hold mig – slip mig – unges adskillelse 2021

”Nerdy Speakers” for foredragsholdere ved Anne Skare Nielsen og Soulima Gourani 1 årig forløb, 2018

ID -psykoterapeut MPF 4 årig certificeret 2014 ved Ole Vadum Dahl

Stresscoach Cer. jan 2017 Ved Bjarne Toftegård

Cool Kids og Chilled angst behandler uddannelse for børn og unge ved Seminare.dk 2016

Circling facilitator 6 mdr certificeret 2016 af Amela Tahirovic

Viden og innovationsledelse diplomuddannelse examineret 2014 ved COK

Stresscoach Cer. jan 2017 Ved Bjarne Toftegård

Marte Meo Lic. Supervisor 2018 – udpeget og blandt de 4 i DK der samarbejder med grundlægger Maria Aarts fra Holland

Marte Meo Supervisor 2 årig Certificeret 2010 ved Pernille Roug.

Marte Meo Terapeut 1,5 årig Certificeret 2004 ved Pernille Roug

Socialpædagog 3,5 årig Certificeret 1998 Højvangseminariet

Susanne Schwartau fra Selvindsigt - livsglad relations nørd.

Ud over mine 2 børn, er Selvindsigt og den medfølgende følelse af frihed, indre ro og dyb kærlighed, den bedste gave jeg har givet mig selv.

Selvindsigt gør os i stand til at træffe bevidste beslutninger, der føles rigtige og vigtige for os i livet. Uagtet hvad vi kommer fra eller af, eller hvad andre måtte mene. I kraft af, at vi må se vores egne styrker og svagheder i øjnene mens vi øger vores selvindsigt, bliver vi proportionalt mere empatiske og mindre dømmende overfor andre mennesker. Så breder roen, taknemmeligheden og kærligheden sig i os – og det smitter.

Derfor blev Selvindsigt også i 2007, navnet på den virksomhed som du nu læser om.

Grundlæggende er jeg vild med mennesker, alle slags mennesker. Vil gerne lytte, forstå og tale med dem – sådan rigtigt. I min klinik med terapi eller når jeg underviser, er det hver eneste gang derfor dybt berørende, når jeg er vidne til et menneskes udvikling af dybere selvindsigt. En transformation, lille eller stor. En bevægelse ind i selvindsigtens til tider snørklede men forunderlige verden og ud igen med større livsvisdom, kan ikke gøres uden virkelig at ville det. At se mennesker vokse i takt med deres øgede selvindsigt, bliver derfor aldrig en vane eller selvfølge for mig, at være vidne til. Mennesker og samtalen med dem interesserer mig til stadighed. Jeg haft det sådan, så længe jeg kan huske tilbage.

Da jeg var 4 år mistede jeg min far på grund af en arbejdsulykke. Dengang i 70´erne var det ikke almindeligt at tale med børn om den slags. Man skulle jo så nødigt gøre dem kede af det! Det betød, at jeg ret tidligt, mere præcist da jeg var 9 år, skrev i min dagbog, at når jeg blev stor ville jeg tale med børn om de svære ting – og jeg ville lære de voksne hvordan.

Som sagt så gjort.

Inden jeg gik selvstændig, samlede jeg i mange år erfaring og viden i min livsmissionskurv. På den rejse: blev jeg gift, fik 2 lækre børn. Uddannede mig mere. Øgede min selvindsigt med terapi og mere uddannelser. Skiftede job. Efter 18 år blev jeg skilt. Jeg uddannede mig endnu mere og øgede min selvindsigt betragteligt. Min viden voksede med uddannelserne. Mit mod voksede med selvindsigten.

Så tog jeg springet og stiftede Selvindsigt.com.

Men, for der er et men.

Det var ikke sket uden at jeg havde gennemgået en væsentlig indre transformation. Så var mit firma Selvindsigt, blevet ved drømmen.

I min erindring står det nemlig lysende klart for mig, at jeg meget ofte og på væsentlige områder af mit liv tænkte, at det her føles bare ikke godt. Men en stemme inden i, svarede lige så ofte ” Nej det er muligt, at det ikke føles godt, men det kan alt jo heller ikke, sådan er livet!. Denne indre stemme havde jeg bla. fået med mig, da min far døde. Da der ingen var, til at sige den imod, så troede jeg virkelig på den.

Nu var det jo ikke sådan at jeg gik rundt og var evig trist. Slet ikke. Hvad er så problemet, kunne du spørge. Jeg havde en halvstor sten i skoen og gik det bedste jeg havde lært, rundt og rundt på den. Problemet var i min optik, at det da var fuldstændig tosset, at gå rundt på den måde. Dag efter dag med en sten i skoen, når man havde mulighed for at fjerne den.

En dag mødte jeg en voksen der begyndte at samtale med mig – og forstod min ” lille Susanne”, som havde mistet for mange år siden. Det var min første psykoterapeut, som jeg havde opsøgt lidt for sjov og lidt for alvor. Psykoterapeuten var under uddannelse og kostede 100 kr. Det er de bedste 100 kr. jeg har givet ud, ever. Hun var vidunderlig og meget dygtig. Jeg blev hos hende i 10 år, selvom hun blev et dyrt bekendtskab. Det var en berigende forskel jeg oplevede ved at se indad. Det forandrende mit ydre liv og den måde jeg traf beslutninger på. Det ville jeg blot have mere af. Det var hårdt og det var fantastisk. Nu er det blevet en livsstil, at holde mit indre rengjort og blive ved at udforske min selvindsigt.

Det gør jeg i håbet om, at hvis du også har en indre stemme der fortæller dig, at du bare skal gå på den sten. Gå derudaf fordi det ikke kan være anderledes. Er det ikke altid sandt. De psykiske sten i skoene dræner vores energi og livsglæde.

Du kan naturligvis ikke ændre alt det, der sker i dit ydre liv. Det du kan ændre, er måden du forholder dig til det på. Hvis dit liv gør ondt på væsentlige områder, håber jeg du også finder dit mod.  Modet og lysten til at kigge indad, udad og fremad, udvide din horisont og selvindsigt. Gør det på den måde, der gør dig godt. Du vil i det lys, også være en blændende rollemodel, i særdeleshed for de børn, du eventuelt måtte have.

Det er i dag min mission at sige det højt, til både børn, unge og voksne jeg møder i mine klinikker og når jeg underviser. Nemlig at man ikke behøver gå på de sten, livet smider i ens sko. Ud med dem.

Det har været min vej til det gode liv og at leve fuld tid af SELVINDSIGT.

Nu må du finde din vej. Sig til hvis jeg kan være behjælpelig.

Susanne Schwartau

Medlem af Psykoterapeut Foreningen