Familieterapi for alle

Familieterapi giver jer en mulighed for at vokse sammen hver især som mennesker og som familie.

Hvorfor opsøge Familieterapi?

Familien er vores vigtigste base i livet. Det stiller store krav til hvert enkelt familiemedlems evne til socialisering, give plads og tage sin plads. At udsætte egne behov, at sige behov højt, lytte og regulere sine følelser, så både den enkelte kan være der med sin personlighed og resten af familien også kan være i trivsel. Det er en kæmpe balanceakt der hele tiden vil bevæge sig ind og ud af kurs.

Nogle gange oplever vi i vores familie, at det hele er kommet alt for langt ud af kurs. Mistrivsel, konflikter eller al for stor afstand følelsesmæssigt til hinanden, fylder unødigt meget. Så kan familieterapi være den kærlige men præcise måde at komme tilbage på rette kurs i familien.
Det kan også være der er sket noget i eller udenfor familien, der er godt at tale om i fællesskab med en familieterapeut, der er ordstyrer og følelses regulator. Som kan tage jer følelsesmæssigt i hånden mens i deler og sætter ord på det svære. Får plads, ro og tid til at udtrykke sig.

Det er aldrig for sent at kigge på familierelationer, så længe der er et ønske om forandring. Så hjælper jeg, som din familieterapeut, med resten.

Der er mange grunde til at ønske at gå i familieterapi

Der kan være mange forskellige grunde til at vælge familieterapi. I mange familier er det forældrene der ønsker at samles og på den måde tage ansvar, hvis en eller flere i familien ikke trives. Her er min uprioriterede top 10 over årsager til familier kommer i familieterapi hos Selvindsigt:

Ønske om mere nærvær og samhørighed i familien.

Et barn eller ung fylder negativt i en familie.

Voksne døtre eller sønner ønsker bedre relation til deres mor og/ eller far.

Selvudvikling og bedre kendskab til hinanden i familien.

Skilsmisse - før, under, efter en skilsmisse – samles og lave aftaler. Sætte ord på sammen.

Fælles sorg bearbejdelse.

Et familiemedlem vil dele en problematik med de øvrige f.eks stress, angst, diagnose, sygdomsbillede.

Gentagne konflikter mellem en eller flere f.eks. søskende, som skaber dårlig stemning.

Misforståelser, løgne og magtkampe i familien.

En udvidet børnesamtale hvor evt. søskende er med og der er mere tid til at gå i dybden.

Hvordan foregår Familieterapi?

Kort sagt vil familieterapi hjælpe jer til en ærlig, sårbar, tillidsfuld, stærk og kærlig måde at tale sammen på fremover, også når det kan være sårbare emner.

Familieterapien hvor hele eller dele af en familie deltager, vil jeg hjælpe jer til at skiftevis at tale og lytte til hinanden og støtte jer hver især i at respondere både ærligt og kærligt. Jeg tager styringen og sætter rammen for jer, så alle trygt kan bidrage ud fra alder, personlighed og livserfaring – og i overensstemmelse med den problematik eller tema der tales ind i. Ingen er forkerte og alle reagerer og gør ting af en grund. Det er både mit menneskesyn og erfaring.

Familieterapien hos selvindsigt tager bl.a. udgangspunkt i tilknytningsteorien og den Emotionsfokuserede terapi.

  • Større tillid og åbenhed som vil fordybe jeres indbyrdes relation i familien.
  • Mere hensigtsmæssige, empatiske og omsorgsfulde måder at tale sammen på, også når det er sårbare emner.
  • Opdage egne og de øvriges årsager til, at de gør som de gør.
  • Mere mod til og øvelse i, at kommunikere grænser, følelser og behov til hinanden
  • Øvelse i at kunne lytte og rigtig høre hinanden og svare tilbage uden dom og afvisning eller kritik.
  • Mere fællesskab, lethed og glæde i familien.

 

Kort sagt vil familieterapi hjælpe jer til en ærlig, sårbar, tillidsfuld, stærk og kærlig måde at tale sammen på fremover, også når det kan være sårbare emner.

Kort om Susanne fra Selvindsigt:

Jeg har gået i livets skole siden 72 og taget adskillige efteruddannelser gennem hele mit voksne liv. Jeg beskæftiger mig inden for alle området af terapi. Jeg har haft flere tusinde individuelle terapi sessioner med både mænd og kvinder, der ønskede en forandring i deres liv. Jeg modtager løbende supervision og egenterapi for at holde mig selv i form til at hjælpe dig.
Susanne Schwartau