Samtale med børn

Børnesamtale specialist. Samtaler til børn på 5-12 år. Behandler angst, stress, ensomhed. Hjælper ved skilsmisse. 20 års erfaring. Klinik i Hellerup

Hvad er børnesamtalen?

Susanne Schwartau undervisning

Børnesamtalen er til for børn mellem 5-12 år. De og du som forælder, kan få hjælp til de forskellige problemer og udfordringer de og I står over for.

Når hverdagens konflikter tager over

Hverdagen med børn er fyldt af både glæde, bekymringer og udfordringer. Det hele hører til. Det er dog unødvendigt, at konflikter eller bekymringer fylder meget i dit eller barnets liv. Som forældre vil du gerne hjælpe dit barn til at have det godt og trives. Gør dit barn ikke det, bliver du naturligvis bekymret, frustreret og måske føler du dig magtesløs. ”Vi prøver og gør alt men det hjælper ikke!” som forældre ofte siger, når de henvender sig for at få tid til en børnesamtale.

Du kan endda komme til at føle dig skyldig i dit barns mistrivsel eller som en ” ikke god nok mor eller far”. Det kan fylde utrolig meget i vores bevidsthed, indtil vi har fundet en løsning.

Du er god nok mor eller far!

Det vigtigste under børnesamtalerne er ikke at finde en skyldig, da vi alle gør det bedste vi kan. Vi skal derimod finde ud af, hvad der rent faktisk, helt konkret , kan hjælpe dit barn, dig og resten af familien til mere trivsel, balance og glæde.

Min erfaring er, at det ofte er forbavsende få samtaler med barnet der skal til. Under en børnesamtale vil I få tilført viden samt konkrete redskaber til, at lave små justeringer i samspillet og jeres hverdag, som så giver en bedre balance og trivsel hos barnet – og dermed i hele familien.

Hvornår har man brug for Børnesamtalen?

Der kan være mange årsager til at booke en børnesamtale. Her følger nogle eksempler på de problem du/I kan få hjælp med at løse hos Selvindsigt:

Stress hos børn

Mistrivsel i skolen

Konflikthåndtering

Sociale udfordringer

Ensomhed hos børn

Lav selvtillid og selværd

Tristhed/mistrivsel uden kendt årsag

Fysiske symptomer der ikke kan forklares lægeligt

Vi har alle en god grund til at gøre som vi gør, og det har børn også.

Børnesamtalen kaster nyt lys på udfordringen og hjælper dig/jer via konkrete handlemuligheder.

Børnesamtalerne gør en kæmpe forskel. Blot det, at barnet under samtalen, får muligheden for at udtrykke sig overfor en neutral voksen og i særdeleshed mens du/I lytter på, kan virke utroligt forløsende.

Barnet skal derfor føle sig set, mødt og forstået under hele samtalen.

Barnets betragtninger og ord hjælper os voksne til at forstå og se bag dets følelser og adfærd i dagligdagen.
På den baggrund bliver det muligt sammen, at få øje på det I allerede gør som fungerer, samt hvad I konkret kan gøre mere af og som vil være udviklingsstøttende og forandrende i forhold til jeres barns problematik.

Det er vores opgave som voksne, at hjælpe barnet videre, hvis det er havnet i en dårlig spiral.

Samtalen kan både være af forebyggende karakter ved f.eks en forestående skilsmisse eller på baggrund af en bestemt problematik i eller uden for familien.

Det skal det være så rart som muligt at være til en børnesamtale. Derfor vil du og dit barn opleve en tryg, afslappet og rar atmosfære, hvor jeg støtter barnet og dig/jer trin for trin under samtalen.

Hjælp til selvhjælp med børnesamtaler

I får et fællessprog ind i det, der ellers kan være vanskeligt at tale sammen om.

Som forældre vil du/I under samtalen få et øget indblik i barnets tanker, følelser og behov. Ud fra den viden barnet giver under børnesamtalen, sammenholdt med dit/jeres kendskab til barnet og mine mangeårige erfaringer og uddannelser, vil I blive guidet helt konkret i, hvordan du/I bedst kan støtte dit/jeres barn både nu og fremadrettet.

At dit barn får mulighed for og hjælp til, at tale om det der er svært, også hos en neutral voksen.

At barnet bliver tilbudt et bevidst udviklingsstøttende samspil hjemme, der øger barnets trivsel konkret og generelt, ved at give dig/jer konkrete handlemuligheder.

Du/I får en øget forståelse og kendskab til barnets udfordringer og styrker.

Du/I får øget selvindsigt og bliver en endnu bedre udgave af dig som mor /far og god rollemodel.

Du/I føler jer mere trygge og bedre klædt på nu og til fremtidige udfordringer i jeres forældreroller.

I får et fælles sprog og fundament at opdrage ud fra.

Et fælles børnesyn ud fra den nyeste viden fra både udviklingspsykologien og hjerneforskningen.

Hvordan foregår Børnesamtalen?

Den første og indledende børnesamtale holdes ofte uden barnet: Her vil du/I få lejlighed til at fortælle dybdegående om barnet, og det du/I ønsker hjælp til. Jeg vil spørge ind til relevante områder og emner, hvilket gør, at jeg har et godt kendskab til barnet og problematikken ud fra et voksent perspektiv. Jeg vil desuden allerede ved denne samtale give jer relevant sparring og konkrete redskaber, som I med det samme kan drage nytte af.

Denne første børnesamtale har også til formål, at afklare spørgsmål som f.eks.:

 • Hvem skal deltage i næste samtale f.eks. med/uden barnet? Skal søskende med? Med/uden dig/jer noget af tiden? Er der en fraskilt forælder, der skal deltage?
 • Hvordan forbereder vi barnet til børnesamtalen?
 • Hvad gør vi, hvis barnet ikke vil med til børnesamtalen?
 • Hvad nu, hvis barnet ikke vil tale under børnesamtalen?
 • Hvordan undgås, at barnet føler sig ”forkert” siden det skal til en børnesamtale?
 • Hvordan forbereder du/I jer som voksne?
 • Hvor mange børnesamtaler skal påregnes?
 • Hvor lang tid skal der optimalt være mellem samtalerne?
 • Er der nogle jeg/vi skal orientere om samtalerne (anden forælder, skole, SFO)?
 • Hvad med tavshedspligt og GDPR?
 • Hvad kan I selv gå i gang med inden næste børnesamtale for at afhjælpe problematikken?

 

Alt dette for at optimere udbyttet af de næste samtaler samt for at gøre dig/jer og barnet så trygge som muligt.

Anden eller efterfølgende børnesamtaler, hvor barnet deltager:

 • Her deltager barnet og typisk mindst en forælder. Dette aftales ved første samtale.
 • Børnesamtalen varer maksimalt en time.
 • Det er barnet og dets perspektiv, der er i fokus.
 • Det foregår i en tryg og forudsigelig ramme, som jeg sætter, hvor der er plads til barnet og dets personlighed.
 • Jeg benytter samtaleunderstøttende værktøjer, for at få det optimale ud af hver enkel samtale med netop dit barn.
 • Du/I som forældre vil ligeledes blive guidet præcist og omsorgsfuldt under samtalen.
 • Jeg vil være opmærksom på, at gøre det trygt og rart at være til samtalen for alle parter, også selvom det vi taler om, kan være svære emner.

Før du booker en børnesamtale eller efter en:

Mange har brug for at skrive eller ringe og tale lidt, for at fornemme om jeg er den rette hjælp for dem, inden de booker en børnesamtale. Det er fuldt forståeligt og det er du også meget velkommen til.

Det samme hvis du oplever, at der dukker spørgsmål op eller andet efter en børnesamtale, som du har brug for at vende med mig, er du også altid velkommen til at kontakte mig.

Begge dele er en del af min service til dig og er gratis.

Se videoer om Børnesamtalen

Jeg drømmer om at børn skal have færre bekymringer

Jeg har siden 1994 uddannet mig og beskæftiget mig inden for området børn, unge og familier. Jeg har haft flere tusinde individuelle samtaler med børn, unge og deres forældre. Desuden underviser og uddanner jeg fagpersoner i min egen model T.A.L.K – Den professionelle samtale med børn, unge og deres forældre.
Susanne Schwartau