MARTE MEO

Ønsker du at få konkrete redskaber til at håndtere udfordrende situationer og nedbringe konflikter, fremfor at slukke ildebrande eller føle dig magtesløs?

Kunne du tænke dig at fordybe dig i det teoretiske og praktiske omkring samspil i netop de relationer, du er optaget af?

Marte Meo er en anerkendende videobaseret metode til formidling og udvikling af samspil mellem 2 eller flere, fra børn hjemme til ledelse på job. Her er en konkret metode, som virker.

Jeg udbyder uddannelse, kurser og foredrag i metoden samt tilbyder forløb til private og professionelle.

Nye indsigter og justeringer i samspillet skaber synlige og varige ændringer.

Marte Meo er for alle, til alle.

 

NYT NYT NYT !

Så er muligheden omsider her igen. Uddannelsen til Marte Meo Terapeut udbydes i Haslev med opstart den 10-11/4 2018.  

 

Informationsmøde om uddannelsen afholdes i Haslev

   Den 8/1-18 kl. 17-18

  Meld dig til og få adressen ved at sms eller ringe på tlf. 53648252 

 

 - Føler du også nogen gange, at du blot slukker ildebrande eller er magtesløs, når du skal håndtere hverdagens situationer, i relationer til voksne eller børn, på job eller hjemme?

- Kunne du i stedet tænke dig, at føle dig foran, få teoretisk viden, få helt konkrete redskaber til håndtering af relationelle situationer, forebygge og håndtere konflikter, hjælpe børn tilbage til trivsel eller inkludere børn med diagnoser. Kort sagt blive skarp i alle relationelle situationer i dagligdagen.

- Kunne du tænke dig, at være i stand til, at give din viden videre ved at vejlede andre effektivt med relationelle eller ledelsesmæssige problemstillinger?

- Ønsker du, at blive endnu mere præcis og konkret i din faglige formidling til ledelsen, kollegaer, forældre og andre samarbejdspartnere.

- Kunne du tænke dig, at blive et endnu gladere menneske med mere overskud, der præcis ved hvornår og hvordan du gør en væsentlig forskel- uden at brænde ud?  

 

Hvis du kan svare ja til ovenstående, så er Marte Meo Terapeut Uddannelsen noget for dig.

Se hvem der kan have glæde af Marte Meo tryk på link: https://www.youtube.com/watch?v=8t2b9PaYT2A

 

Formål og indhold ved deltagelse i Marte Meo Terapeut Uddannelsen:

-        At få viden om og kunne anvende Marte Meo metodens principper og teori.

-        At få viden om og kunne anvende video til at lave interaktionsanalyse, formidling og intervention.

-        At videreudvikle og forfine dine kompetencer inden for kommunikation, ledelse og samspil.

-        Involvere og filme kollegaer, dig selv eller andre med brug for vejledning, teoretisk viden og konkrete redskaber.

-        Kunne tilbagemelde og dokumentere ved hjælp af video på en præcis og systematisk måde.

-        Du vil blive opdateret og i stand til at omsætte din viden inden for den moderne og neuroaffektive udviklingspsykologi.

 

Praktiske oplysninger:

-        Der arbejdes i mellem kursusdagene med cases, videooptagelse og tilbagemelding.

-        Vi mødes ca.1 gang/mdr. i ca.18 mdr.

-        Derudover får du 1 ekstra dag til opsummering samt 3 timers video introduktion - frivilligt.

-        Du får støtte og vejledning ved behov mellem uddannelsesdagene.

-        Mulighed for certificering.

-        Du skal have adgang til computer/ipad og videokamera/ipad/tlf el lign.

-        Små trygge hold med tid til individuel supervision til ALLE, HVER gang.

-        Pris 27.000 kr. (eksklusiv moms for firmaer) men inklusiv materiale, sandwich, frugt, sødt samt kaffe, the og vand hele dagen. Beløbet kan deles i 2 rater.

 

Sagt af en tidligere studerende:

 

 Jeg forstår ikke hvordan jeg tidligere har kunne undvære Marte Meo metoden i mit arbejde – ja i mit liv. Hold op den har beriget mig fagligt og ikke mindst privat med mine små drenge. Den er den bedste uddannelse, jeg til dato har taget mig.Der har været utrolig mange aha’ oplevelser undervejs, når jeg og mine medstuderende har fået supervision af Susanne. Hun lærte dygtigt fra sig og formåede, at få alle på holdet til at føle sig rigtig godt tilpas med hendes varme og smilende væsen samt høje faglighed og evne til at formidle viden.Jeg blev så rørt og glad som uddannelsen og mine cases skred frem, over at opleve, at metoden rent faktisk virkede. Det var blot et spørgsmål om, at være nysgerrig på det enkelte samspil i filmene med den systematik vi lærte. Helt fantastisk. Jeg lærte meget om mig selv og blev god til  at give min viden videre.Hver gang jeg er gået fra supervisionsdagene under uddannelsen, har jeg følt mig så beriget og opløftet. Jeg vil til enhver tid, anbefale andre at tage Marte Meo Terapeut Uddannelsen hos Susanne – selvindsigt.com. Støttepædagog Tina Jensen

 

Marte Meo - kort fortalt

Marte Meo er en metode til udvikling af samspil - kort og godt.

Marte Meo er en anderkendende video metode.
Det helt centrale i Marte Meo er at anvise udviklingsmuligheder ved hjælp af videoklip - hvor samspillet lykkes. Man fokuserer kun på det positive i samspillet og bygger videre på det.

Hvor stammer metoden fra og hvor bruges den?
Betegnelsen Marte Meo betyder ”ved egen kraft”, og udviklet af Maria Arts fra Holland sidst i 70´erne. Metoden blev præsenteret i Danmark i 1994 og har fodfæste i mange lande og stadig nye lande kommer til.

Metoden bruges inden for alle typer samspil, og på mange forskellige felter i:
Sundhedsplejen, dagplejen,daginstitutioner, skoler, behandlingshjem, støttepædagoger, familieværksteder samt i arbejdet med udviklingshæmmede og demente, pleje og adoptivbørn og i voksenpædagogik og ledelse, sygehusvæsenet og læger osv.

Kort fortalt, tog Maria Arts udgangspunkt i nogle sunde udviklingsstøttende forældres samspil med deres spæde børn. Hun kiggede på hvilke elementer det gode samspil egentlig består af. Det er erfaringen med disse sammen med den nye udviklingspsykologi at metoden er udsprunget. For at formidle budskabet fandt Maria Arts ud af at video er et fantastisk redskab til den meget konkrete tilbagemelding. Sproget bliver derfor ikke længere en udfordring – vi taler om det der ses.

Det er tit små ting, der skal til for at ændre på et uheldigt samspil. Det kræver hverken ekstra tid eller ressourcer i hverdagen at anvende principperne/elementerne, og de ændringer, der skal til, er af en sådan art, at alle kan klare dem.

Marte Meo principperne kan anvendes på alle former for samspil, eksempelvis mellem børn-forældre, pædagog-barn, lære-elev-studerende, ledelse – medarbejdere, terapeut-klient, normal / specialområderne – børn –voksne, unge og gamle… kort sagt i al samspil mellem 2 eller flere.

Metoden kan anvendes på 3 niveauer: som udviklingssyn, en kommunikationsmetode og en behandlingsmetode. Marta Meo principperne definerer, hvilke kommunikative potentialer, der er indeholdt i et udviklingsstøttende/ anderkendende samspil. Marte Meo er en videobaseret behandlingsmetode, hvor samspillet analyseres og evalueres på en meget systematik måde.

Marte Meo metoden baserer sig på nyere udviklingspsykologi, som ser samspillet som det primære udviklingsrum, hvor den anerkendende relation mellem mennesker stimulerer til udvikling, læring og livsudfoldelse.

Via Marte Meo metoden er det blandt andet muligt at støtte op om selvværd og selvtillid, sociale kompetencer, empati, koncentration, vitalitet, sprog og impulsstyring.

Link til Marte Meo-foreningen:
www.martemeo.dk

 

Et eksempel på et Marte Meo forløb i en "almindelig" familie:

Hvordan kan vi få Bo på 3,5 år til at gøre, som vi ønsker - uden at det ender i konflikt?

Forældrene henvender sig og beder om hjælp til deres søn. Jeg aftaler at komme forbi til en snak, som skal klarlægge hvad de helt konkret ønsker hjælp til, og der ud fra udarbejde en gensidig kontrakt på forløbet, der i blandt videokontrakten.

Familien består af sønnen Bo på 3,5 år, moren Signe og faren Jens. Forældrene fortæller at de lige nu oplever, at det i alt for høj grad er Bo der sætter dagsordenen hjemme, og når de stiller krav til ham ender det alt for ofte i gråd eller vrede fra Bo, og irritation og surhed fra forældrenes side.
Børnehaven synes han skal blive mere selvhjulpen, men forældrene synes de har prøvet alt men situationerne hvor bo skal hjælpe til med f.eks. påklædning, ender alt for ofte med konflikt, eller at de opgiver og giver Bo det han ønsker eller gør det for ham han ikke ville.
Vi udarbejder en kontrakt på i første omgang 5 film og tilsvarende tilbagemeldinger. Det spørgsmål de ønsker svar på er: Hvordan kan vi få Bo til at gøre som vi ønsker, uden at det ender i konflikt? Jeg har mit kamera og stativ med, som udleveres til forældrene: De får til opgave at filme 2x10 min. 1. film 10 min af en situation hvor de voksne ”ved bedst”, og der er et bestemt formål – ”skal” situationer (spisning, på-afklædning, bad, tandbørstning, putning vær med at lave mad osv.) 2. film skal tages af Bo og mindst en af forældrene i en hyggestund –”må” situationer( barn leger, sidder og hyggesnakker, kigger i billed bog osv).

Jeg ser filmen og laver en analyse af:
-Hvad Bo kan og hvad han har brug for hjælp til at lære, for at forældrenes spørgsmål skal kunne løses.
-Hvor forældrenes styrker er i forhold til Bo og hvad de skal gøre mere af, netop i forhold til Bo og det spørgsmål de har bedt om hjælp til.

De får 1. tilbagemelding af 1 film. Jeg viser klip der viser forældrene gøre næste uges arbejdspunkt: Se og sætte ord på det der optager Bo. De får viden om, hvorfor det netop er vigtigt lige nu for Bo, at de skruer op for netop det – set i relation til deres spørgsmål.

De skal efter 1 uge filme 5- 10 min af en ”må” situation – da det er der dette arbejdspunkt bruges mest!
Efterhånden kommer forældrene igennem forskellige arbejdspunkter- 1 af gangen, og mærker hurtigt hvordan spørgsmålet løses skridt for skridt. Også på filmene, kan jeg tydelig se, hvordan forældrene gør sig umage med at bruge arbejdspunkterne, og hvor fantastisk en virkning det har på forældrenes samarbejde med Bo.

Efter 2,5 mdr. og de 5 tilbagemeldinger fortæller forældrene, at de synes, at de går rigtig godt, og at spørgsmålet de stillede er løst. Og jeg er enig.
”Nu er det blevet helt hyggeligt når Bo skal have tøj på!” fortæller Signe glad ” før var det en lang sej kamp!” Jens sukker men med et lille smil på læben. ”tænkt hvis vi bare havde vist det, vi ved nu, noget før.. det havde sparet os for en masse unødige konflikter. Vi troede faktisk, at det nok bare
var sådan at være småbarns forældre til en kvik dreng. Flere af vores venner har det jo på samme måde!”
Forældrene fortæller at de stadig har små konflikter, men at de nu meget bedre kan tackle dem. Jeg pointerer, at konflikter ikke helt kan eller skal undgås, men at de redskaber de har fået, hjælper til at undgå konflikter 8 ud af 10 gange! Resten er en del af det, der hører med til at være et helt
menneske i udvikling! Så de 2 sidste gange gælder det om at gå ind i konflikten på en hensigtsmæssig måde.

Forløbet afsluttes. Jeg aftaler dog med Signe og Jens at vi skal snakkes ved om maks. 3 måneder.

Dette er et tilbud – sikkerhedsnet, for at undgå at familien ender i de gamle mønstre. Det er rart lige i fællesskab at vende tingene, hvis der er små tilbagefald eller spørgsmål.

Efter 3 måneder ringer en glad Signe og fortæller at det går rigtig fint. Hun fortæller. at arbejdspunkterne er mere en del af hende nu – så det ikke længere kræver så meget af hendes koncentration, for at huske at bruge dem. Når hun mærker små tegn på tilbagefald, tager hun mine ”køleskabs” sedler frem -de fik 1 efter 1 med alle arbejdspunkterne- og genopfrisker dem. "Så falder det hele ligesom på plads igen!" konstatere en lettet og glad Signe.

 

 

 

Du kan altid kontakte mig uforpligtende for en snak 
- jeg har tavshedspligt!
 

Evaluering efter børn og unge samtale:

 

Forældrepar til en 13-årig pige udtaler:

Vores beslutning om at få hjælp hos Susanne er uden tvivl den bedste beslutning, vi længe har truffet. Susanne har været med til at gøre vores dejlig datter glad igen. Og været med til at gøre vores hverdag lidt nemmere og meget gladere.

Læs mere under Anbefalinger

Evaluering efter foredrag om Marte Meo:

 

Heidi Nielsen:
Susanne var sprudlende og klar i sine budskaber og gode eksempler på film. Bestemt et lærerigt oplæg som gav mig noget at tænke over både som pædagog på job og hjemme som mor.

 

 

Medlem af psykoterapeutforeningen (MPF)