BØRN OG UNGE SAMTALERTrives dit barn/ung ikke eller er der sket hændelser der bør tales om. Problemstillingerne og barnets måde, at vise dem på kan være mange.

Måske er dit barn indesluttet eller udadreagerende,som giver udfordringer i dets sociale liv. Måske har dit barn et lavt selvværd og selvtillid, som gør det vanskeligt med lektier og skolen eller i andre sammenhænge. Måske er der kommet sygdom i familien eller i er ramt af skilsmisse. Måske er overdreven bekymring eller angst en del af barnets hverdag.

Her kan du som forælder få den hjælp du søger.

Dit barn og dig vil opleve en tryg og omsorgsfuld atmosfære og jeg tager udgangspunkt i barnets tempo og temperament. Samtalen danner grundlag for at få dit barn tilbage til trivsel, sund udvikling og glæde. Det er spild af barndom at være trist, så hjælp dit barn, dig selv og familien.

Jeg varetager dagligt børnesamtaler privat og i kraft af mit job som familieterapeut.

Børn/unge kan være ramt i livet, ligesom os voksne. Derfor kan de have brug for selv sætte ord på - eller få hjælp af os voksne, til at sætte ord på det der fylder negativt i deres liv. 

Selv meget små børn kan have glæde af at deltage i en eller flere børnesamtaler. Du som forælder er altid tilstede, da du er barnets tryghed og stemme. Desuden er det vigtigt at barnet oplever fortroligheden i samtalen delt med dig. Da du som forældre er den vigtigste i dit barns liv - ikke mig!

Unge kan dog i nogle tilfælde have glæde af samtaler både med og uden sine forældre.

Samtalerne tager altid udgangspunkt i barnet og det presses aldrig til at tale, hvis de blot ønsker - er klar til at tegne og/eller lytte på. Det kan være lige så udbytterigt for barnets trivsel, blot at lytte.

 

 

Af hvilke årsager deltager børn/unge:

- Mistrivsel - uden synlig/kendt årsag

- Bekymring eller angst
- Svært ved at håndtere forældrenes skilsmisse
- Selvskadende adfærd
- Har svært ved at fungere i skolen socialt og/eller fagligt
- Temperamentsudfordringer - vrede
- Sensitivitet
- Har været vidner til vold i familien - selv voldsramt
- Overansvarlige, bekymrede, overtilpasset
- Ingen legekammerater - ensomme
- Søskendekonflikter
- Forældre, der ønsker hjælp til at tale med barnet/unge om egen sygdom

Intet er for stort eller småt. Det, der kan synes småt i et voksenperspektiv, kan være stort og ubærligt i et børne/ungesind.

 

Hvordan foregår det?

Mindst en forældre kommer sammen med barnet. Jeg benytter mig af bamsekort og styrkekort, som er gode redskaber til at snakke om det svære. Der kan tegnes og der leges alt efter relevans. Barnet taler i det omfang det har lyst og presses ikke. Så sætter jeg ord på det der kan være svært sammen med forældren, der jo er ekspert på eget barn. Barnet er lutter øre. Jeg har en solid ballast i metoder som Marte Meo, Cool Kida, Thereplay, den Triangulerede samtale samt psykoterapi med børn. Desuden tager jeg afsæt i den moderne udviklingspsykologi samt det neuroaffektive.
Alle typer familier med børn: 7-17 år

 

 

 

Du kan altid kontakte mig uforpligtende for en snak 
- jeg har tavshedspligt!
 

Evaluering efter børn og unge samtale:

 

Forældrepar til en 13-årig pige udtaler:

Vores beslutning om at få hjælp hos Susanne er uden tvivl den bedste beslutning, vi længe har truffet. Susanne har været med til at gøre vores dejlig datter glad igen. Og været med til at gøre vores hverdag lidt nemmere og meget gladere.

Læs mere under Anbefalinger

 

Medlem af psykoterapeutforeningen (MPF)